Gemeente Zwijndrecht

Groencompensatie project rond de gemeentewerf op het bedrijventerrein Bakestein

Beplantingsplan volgens de integrale Beplantings Methode Ruyten (IBR)

De gemeente Zwijndrecht wil het openbaar groen een flinke impuls geven. Door het groen te ontwerpen overeenkomstig de IBR en aan te leggen met groot plantmateriaal en een juiste groeiplaatsinrichting krijgt men direct een hoge beeldkwaliteit en wordt al snel een een sterke impuls gegeven aan de biodiversiteit. Bij aanvang wordt veel aandacht besteedt aan het beheer om de beplanting goed te laten aanslaan. Na de eerste 3 tot 5 jaar zal nog maar beperkt beheer nodig zijn waardoor de kosten voor groenbeheer dalen.

Het project is in in februari 2014 door innoVIRENS uitgevoerd in samenwerking met Van der Tol bv uit Berkel en Rodenrijs .

 

 

Aanvoer plantmateriaal op bedrijventerrein Bakestein

Wethouder Henk Mirck 'verankert' het nieuwe groenbeleid in de gemeente Zwijndrecht

Nieuwe aanplant - voorjaar 2014:
bomen: + 6 m hoog

Nieuwe aanplant - voorjaar 2014:
heesters:  + 1 ,75 m hoog

Wij hebben de ambitie om van Zwijndrecht de groenste gemeente van Nederland te maken.
— Wethouder Henk Mirck

Update voorjaar 2014: Voortgang ontwikkeling aanplant Bakestein te Zwijndrecht.

Hoewel de Liguster wat dun in het blad zit zijn de bomen en heesters, 3 maanden na aanplant, goed aangeslagen. Wel staat één laag geveerde Eik er wat minder goed bij, maar deze lijkt nu toch ook uit te lopen. Daarnaast valt op dat ook op deze locatie de Gelderse roos, Hazelaar en met name de Els door de zachte winter flink last hebben van bladhaantjes. Maar daar staat tegenover dat de bodemlaag spontaan een interessante bloemenpracht laat zien die gunstig is voor ontwikkeling van de biodiversiteit.

15 mei 2014 beoordeling op aanslaan

Elzenbladhaantje

15 mei 2014 spontane ontwikkeling kruidenlaag

Koolwitje

Update zomer 2016: Voortgang ontwikkeling aanplant Bakestein te Zwijndrecht.

De beplanting ontwikkeld zich goed. Aandacht voor watergift blijft belangrijk voor een aantal ingeboete bomen en heesters. In 2015 bleken een aantal eiken opvallende bast schade te hebben en ook een slechte groeiontwikkeling lieten zien. Omdat er geen aanwijsbare reden voor de bast schade was zijn de beschadigde eiken gehandhaafd om te kijken hoe deze zich verder zouden ontwikkelen. Er zijn wel ter compensatie een aantal eiken bijgeplaatst.

De twee linker foto's toont de bast schade van een in de zomer van 2015. Uit de rechter foto's, genomen in de zomer van 2016, blijkt dat deze boom goed herstel laat zien. Het zal in de toekomst een paar fraai getekende eikenstammen opleveren.

2015 - matige vitaliteit

2015 - veel bast schade waarbij al wel wat herstel te zien is

2016 - verdergaand herstel van de bast

2016 - vitaliteit van de boom is sterk verbeterd

De beplanting begint zich in het 3e groeiseizoen na twee moeizame jaren goed te ontwikkelen. Ten opzicht van de vorige jaren was 2016 wat betreft het klimaat een goed jaar, hoewel er wel degelijk nog een enkele keer is watergegeven.